BREEAM

De bouwbranche staat voor enorme uitdagingen: van het reduceren van faalkosten tot het verminderen van CO2-uitstoot. Deze reducties zijn op diverse manieren te realiseren; van de wijze waarop grondstoffen worden gewonnen tot de wijze waarop uitvoering tot stand komt. Hiertoe worden steeds meer initiatieven ontplooid. Verfgroothandel Plug BV streeft ernaar hier pro-actief aan bij te dragen. Wij doen dit onder andere door te kiezen voor fabrikanten die op geheel eigen wijze duurzaam ontwikkelen en produceren en onszelf continu te scholen om binnen de keten van duurzame toegevoegde waarde te blijven.

 

BREEAM is bijvoorbeeld de leidende en wereldwijd meest gebruikte methode voor de duurzaamheidsprestatie van gebouwen. Het zet de standaard voor best-practice in duurzaam ontwerp en is de fact-to maatlat geworden om de duurzaamheidsprestatie van een vastgoedasset te beschrijven. BREEAM heeft een keurmerk voor Nieuwbouw en Renovatie. Hierbij richt men zich op de te bouwen gebouwen en hun kavels met een toetsingsmoment na de ontwerpfase en bij oplevering en bij grootschalige renovatie op de betekenis van de ingrijpende maatregelen voor de verbetering van de milieu- en energieprestaties.
Daarnaast is er BREEAM IN-Use voor bestaande bouw, met als doel verder te gaan waar het nieuwbouwkeurmerk stopt en het gebouw in zijn gebruiksfase te volgen en de duurzaamheidsprestaties te kunnen beoordelen en verbeteren. Hierbij zijn niet allen het asset zelf van belang, maar vooral het beheer en gebruik ervan, waardoor innovaties die duurzaam zijn bij oplevering ook daadwerkelijk in het gebruik hun verbeterde energieprestaties laten zien. Bij verfgroothandel Plug BV is Joeri Muskee werkzaam en via de DGBC opgeleid tot BREEAM In-Use Expert. Voor vragen en adviseringstrajecten tot het behalen van het BREEAM In-Use keurmerk voor gebouwen als eigenaar of beheerder kunt u Joeri bereiken op 06-27034732 of joeri@plugbv.nl

 

Onze verfleveranciers dragen ook actief bij aan het verbeteren van de prestaties van de producten als het gaat om impact op mens en milieu. PPG Industries, onze leverancier van Sigma Coatings, Boonstoppel Verf en Glidden, heeft bijvoorbeeld de Product Sustainability Indicator ontwikkeld. Hierbij meet men de impact van het product op de verwerker (schilder) en de gebruiker (bij woningen de bewoner en kantoren het personeel) van de ruimte, alsmede de impact op het milieu met betrekking tot gebruikte grondstoffen maar ook na het aanbrengen van het product. Daarnaast heeft PPG voor het merk Sigma Coatings ook nog een het DUBO keurmerk op de meest toegepaste verfsystemen. Het DUBOkeur® bewijst dat een product (voor de bouw, GWW of interieur sector), grondstof, installatie of woning tot de meest milieuvriendelijke keuze behoort. Dit wordt aangetoond aan de hand van een milieukundige levenscyclusanalyse gemaakt door het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE), het kennisinstituut voor duurzaam bouwen. Door het gebruik van de nationaal erkende LCA-methodiek, wordt op een onafhankelijke en wetenschappelijke wijze aangetoond dat het gekeurde product behoort tot de bovenkant van de markt op het gebied van duurzaamheid. Daarnaast mag een product geen negatieve gezondheidseffecten hebben op de gebruikers ervan. Bij producten met een DUBOkeur® vinden er dus geen schadelijke emissies, uitloging en/of uitwaseming plaats in de gebruiksfase van het product. Met het DUBOkeur® kunnen producten, grondstoffen, installaties en woningen op een onafhankelijke en wetenschappelijk wijze aantonen dat ze een duurzame keuze zijn. Het doel van het DUBOkeur® is om uitsluitend de bovenkant van de markt op het gebied van duurzaamheid een keurmerk te geven, zodat het ook echt waarde krijgt!

 

Rigo Verffabriek uit IJmuiden, onze leverancier van Aquamarijn, kiest bijvoorbeeld al decennia voor het produceren van een lijnolieverf, waarbij de lijnolie ook nog eens wordt gewonnen uit vlasvelden in de regio, waardoor regionale boeren op duurzame wijze hun brood kunnen verdienen en de impact van de productie op het milieu als het gaat om transport ook geminimaliseerd wordt. Bovenal is het product het meest duurzaam elastisch van de toegepaste verfsoorten, waardoor het een positieve invloed heeft op de technische levensduur van het verfsysteem en daarmee de exploitatie van vastgoed als het gaat om kostenbesparing op planmatig onderhoud.
Met het merk Aquamaryn produceert Rigo verf zoveel mogelijk op basis van minerale en plantaardige grondstoffen. Tijdens het maken van deze verf doen ze geen onomkeerbare aanslag op de aarde, het water en de atmosfeer. Lijnolie is het belangrijkste bestanddeel van de meeste verven uit het assortiment. Ook de andere grondstoffen worden zorgvuldig gekozen. AQUAMARYN duurzame verf wordt ontwikkeld door verftechnici die de balans willen vinden tussen milieuvriendelijkheid, gebruiksvriendelijkheid en optimale technische prestaties. Daarom staat “het maken van de juiste keuze” bij AQUAMARYN verf centraal. In 2015 wonnen zij nog de Share Award voor meest duurzame onderneming. Deze wordt jaarlijks uitgereikt door de gemeente Haarlemmermeer aan een bedrijf dat laat zien dat circulair ondernemen in de regio mogelijk is.

 

Heeft u vragen m.b.t. bovenstaande onderwerpen? Wij zijn altijd bereid om hierover van gedachten te wisselen met u!